"GEOTOR" - firma usług geotechnicznych

O nas:

Cel naszej pracy - podanie jak najszerszych i wiarygodnych informacji:
- o gruncie i jego właściwościach,
- o wodzie gruntowej i warunkach wodnych badanego terenu,
- o chemizmie środowiska budowlanego i jego wpływie na trwałość projektowanego obiektu oraz warunki zdrowotne mieszkańców

Za tym z pozoru prostym schematem kryje się sporo niezbędnej wiedzy i naszych doświadczeń, wiele różnorodnych działań oraz elementów koniecznych do analiz. Wspólny mianownik zawsze jest jeden: rzetelna informacja oraz pogłębiona analiza warunków gruntowo-wodnych. Od tego zależy szereg działań projektowych, a później - realizacyjnych.

Od chwili założenia w roku 1991 szefem firmy jest dr Marek Patakiewicz - geolog i geotechnik, praktyk, absolwent Wydziału Geologii UW o specjalności geologia inżynierska, oraz studiów podyplomowych na Wydziale Geologii AGH (ochrona środowiska), w Katedrze Geoinżynierii SGGW (projektowanie geotechniczne) oraz w Instytucie Matematyki UMCS (statystyczna analiza danych). Członek Polskiego Komitetu Geotechniki oraz Polskiego Komitetu Geologii Inżynierskiej i Środowiska. Prywatnie - pasjonat wież ciśnień (www.watertowers.eu).

Pracujemy na bardzo różnych obiektach i w różnych miejscach - staramy się to pokazać w naszych galeriach.

Praktyka na wielu budowach pozwala nam podzielić się zdobytym doświadczeniem i wiedzą,
szczególnie w sprawach dotyczących gruntów budowlanych oraz ich właściwości geotechnicznych.
Dużo wiemy o oddziaływaniach korozyjnych wód gruntowych na fundamenty.
Prowadzimy badania geochemiczne gruntów i wody pod kątem potencjalnych zanieczyszczeń .

Realizując każdy temat dbamy o to, by nasze dokumentacje utrzymane były na jak najwyższym poziomie zawodowym i edytorskim.

Nie jest problemem, aby dokumentację przekazać w formie elektronicznej - na dowolnym elektronicznym nośniku danych: pendrivie, płycie DVD lub pamięci SDHC.

Wszystkim tematom poświęcamy maksimum naszej wiedzy i umiejętności praktycznych.

To jest standard naszej pracy - działamy tak zawsze - i niezależnie od skali obiektu.

Obszary działań:

Badania podłoża gruntowego dla potrzeb budownictwa jedno- i wielorodzinnego;

Dokumentacje i opracowania określające warunki gruntowo-wodne dla celów projektowych:
- opinie geotechniczne,
- dokumentacje badań podłoża gruntowego,
- projekty geotechniczne;
- dokumentacje geologiczno-inżynierskie i projekty robót geologicznych;
- badania nośności podłoży budowlanych;
- badania geologiczne dla potrzeb budowy przydomowych oczyszczalni ścieków;
- raporty hydrochemiczne;

Obsługa geotechniczna realizacji budów:
- odbiory wykopów fundamentowych;
- odbiory zagęszczeń podłoży i nasypów budowlanych;
- badania nośności warstw konstrukcyjnych dróg oraz podłoży posadzek przemysłowych;
- badania własności i przydatności poszczególnych rodzajów gruntów pochodzących z wykopów fundamentowych;
- badania zagęszczenia gruntu, w tym badania zagęszczeń zasypek wykopów po robotach kanalizacyjnych, wodociągowych; telekomunikacyjnych i in.

Badania geochemiczne gruntów i wód gruntowych pod kątem występowania zanieczyszczeń:
- metalami ciężkimi,
- substancjami ropopochodnymi frakcji benzyn i frakcji oleju,
- związkami mono- i poliaromatycznymi (WWA, BTEX),
- związkami chlorowcoorganicznymi, pestycydami, cyjankami, aldehydami.

Badania geotechniczne podłoża wykonujemy przy użyciu takich metod jak:
- wiercenia sprzętem "Eijkelkamp", WH-1;
- sondowania dynamiczne (DPL, DPM/DPH) oraz dynamiczno-obrotowe (SLVT);
- badania metodą cylinder-Proctor i volumetr-Proctor;
- badania nośności płytą statyczną VSS;
- badania nośności płytą dynamiczną LFG "Terratest"

Cel naszych prac:

Pierwszoplanowym celem naszych prac jest przekazanie maksimum merytorycznej informacji na temat warunków gruntowo-wodnych jakie istnieją na badanym terenie. Następnie - wskazanie, które z analizowanych czynników mają kluczowe znaczenie na etapie projektowania, a które będą istotne na etapie realizacji i użytkowania budynku.

Nasza praca potrzebna jest na wszystkich etapach: planowania, projektowania i realizacji inwestycji.

I mamy pełną świadomość jej znaczenia.

Badamy podłoże gruntowe:

Czyli to na czym mają stać - bezawaryjnie i minimum dobrych kilkadziesiąt lat - budowle tak samo ważne - wiadukt drogowy, hala produkcyjna, budynek wielopiętrowy i nasz dom.

Doświadczenie:

Doświadczenie zebrane przez wiele lat praktyki zawodowej (w tym ok. 2400 opracowań), posiadane kwalifikacje oraz wyposażenie w specjalistyczny sprzęt dają gwarancję solidnego, skutecznego i profesjonalnego wykonania zleceń.

O jakości naszych prac świadczy m.in. stała, wieloletnia współpraca z szeregiem kontrahentów oraz udzielone referencje.

Temat badań geotechnicznych będzie przewijał się przez wszystkie strony tej witryny - także w galeriach.

Inna jest specyfika naszej pracy bezpośrednio na budowie, inna - gdy rozpoznajemy geologicznie teren pod zabudowę wysoką;
trochę inaczej określa się rozmiar badań niezbędnych do projektu (i budowy !) domu jednorodzinnego.

I zupełnie inne badania wykonuje się dla potrzeb przydomowej oczyszczalni ścieków (POŚ).


 


Od początku swej działalności wykonaliśmy ponad 2 500 różnego rodzaju opracowań z zakresu geotechniki, geologii inżynierskiej i geologii środowiska. Plonem naszej pracy jest też kilkanaście artykułów z zakresu geotechniki i hydrochemii wód gruntowych.
 


 Pytania?
Chętnie na nie odpowiemy oraz przedstawimy naszą ofertę. Zapraszamy do kontaktu.
 
  Zachęcam do wędrówki po wszystkich działach naszej witryny - przekonacie się Państwo, że było warto.
Marek Patakiewicz