Teren - w kilku odsłonach


Zdjęcie z budowy jednego z odcinków autostrady A-2.

Długość "naszego" odcinka wynosiła 30 km.

Byliśmy w tym rejonie Polski kilka miesięcy. Sporo pracy włożyliśmy w wykonanie badań terenowych, szczególnie gdy wokół padał śnieg, temperatury były ujemne a terminy - były krótkie.

Wartkowice - budowa wiaduktu nad autostradą A-2.

Parking TIR
obok zakładów chemicznych w Nowym Dworze Mazowieckim.

Parking wykonany został na nasypie; cześć gruntów z podłoża nasypu - o słabych parametrach geotechnicznych - została zastąpiona nasypem budowlanym wykonanym z zagęszczonej pospółki.

Prace trwały kilka miesięcy - były solidnie wykonane, przy użyciu właściwie dobranego zestawu maszyn roboczych.

Na tym parkingu badania stanu zagęszczenia nasypów oraz badania nośności podłoża gruntowego - to nasza praca.

Wiem, że naszą pracę wykonaliśmy dobrze.


 
Trudna budowa z uwagi na wysoki poziom wód gruntowych.

Walka z wodą zakończona sukcesem.


 
Piastów - budowa kanału sanitarnego.

przy ul. Hallera. Odwodnienie robocze wykonane przy użyciu igłofiltrów.