Gdzie pracujemy - budowy duże i małe

Budowy - to integralny element naszej pracy.

Są to bardzo różne miejsca, czasami mniej a czasami bardziej ciekawe; tych ciekawych jest zdecydowanie więcej.


Centrum handlowe

Budowa zlokalizowana była w rejonie ul. Ostrobramskiej w Warszawie.

Badania geotechniczne pod dźwig widoczny na zdjęciu - to również my robiliśmy. W naszych obowiązkach był też nadzór geotechniczny nad budową całej hali, w tym również widocznej na zdjęciu kopuły.

Myślę, że swoją pracę wykonaliśmy dobrze (bez fałszywej skromności).


 
Tor kolarski

ul. Andrzeja 1 w Pruszkowie

Badania stanu zagęszczenia nasypów pod całą płytą toru kolarskiego - to nasza praca.

Badania podłoża gruntowego dla trzech dźwigów "LIEBHERR" obsługujących budowę - to również nasz temat.


 
Budowa wielopiętrowego garażu
- rejon ulicy Ostrobramskiej w Warszawie

Tu też przez parę miesięcy było nas widać. Badaliśmy podłoże pod wszystkie fundamenty garażu - spora praca, bo obiekt posadowiony jest na ponad 200 stopach fundamentowych. Nasza praca trwała od listopada do marca następnego roku.

Zdjęcie wykonane z najwyższej kondygnacji garażu.


Budowa autostrady A-2
odcinek Emilia - Wartkowice (rejon na północ od Łodzi)

Tu pracowaliśmy, i była to praca intensywna.
Wykonywaliśmy rozpoznanie budowy geologicznej pod obiektami inżynieryjnymi, nasz odcinek liczył ok. 30 km długości.

Na zdjęciu:
przygotowania do budowy wiaduktu oraz przepustu drogowego o długości 44 m. Celem badań buło sprawdzenie, czy projektowany przepust posadowiony będzie na gruntach nośnych. Pytanie drugie dotyczyło określenia jakie są parametry nośności charakteryzują grunt pod przepustem.


 
Badania geotechniczne

Na budowie jednego z hoteli
(Warszawa - ul. Belwederska)


 
Maszt telekomunikacyjny w pobliżu Płocka

Na zdjęciu - po zakończeniu pracy.

Inny temat, inna specyfika pracy, i inne zupełnie otoczenie.

Badania zagęszczenia

Badanie sondą dynamiczną (DPL)

Badanie to robi się po to, aby określić stan zagęszczenia gruntów niespoistych (piaszczystych) występujących w podłożu. Urządzeniem widocznym na zdjęciu obok można wykonywać badania na głębokość do 10 m. Jest to bardzo przydatne narzędzie pracy, dające cenne uzupełnienie informacji uzyskanych z wierceń oraz samodzielne narzędzie do badania zagęszczenia np. nasypów.

Sondowania są często stosowane w naszej pracy - informacje o stanie zagęszczenia podłoża są nieocenione dla każdego obiektu budowlanego - i w połączeniu z profilem wiercenia dają pełniejszą wiedzę o warunkach gruntowych oraz o podatności gruntu na osiadanie.

Choć samo urządzenie jest trochę ciężkie w użyciu (mimo nazwy - sonda lekka). Jakiś czas temu wbiliśmy - jednego dnia - ponad 35 mb sond w gruntach średnio-zagęszczonych (nazwa znów może trochę mylić).

Sporo dowiedzieliśmy się o gruncie mającym stanowić podłoże projektowanej hali, ale następnego dnia - ciężko było ruszyć ręką.

Na zdjęciu: Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Okunin - budowa hali produkcji opakowań szklanych.

Czasem trzeba wykuć swoje miejsce pracy

Na tym zdjęciu - najpierw przebijamy płytę betonową, a potem będziemy wiercić.

Sprzęt do wierceń wcześniej przygotowany, ekipa - też. Kaptur na głowie jednego z kolegów - tego dnia wiał silny i wyjątkowo zimny wiatr (naprawdę można przemarznąć). Szczególnie, gdy pobyt w terenie trwa przynajmniej kilka godzin.

Te badania wykonywane były dla potrzeb projektu i realizacji nowej hali magazynowo-produkcyjnej.

(Sadowa - badania dla firmy "Lindab")


Badania zagęszczenia zasypek gruntowych wykopów wokół fundamentów realizowanego budynku Centrum Olimpijskiego w Warszawie.

Widoczna izolacja pionowa ścian fundamentowych oraz układane ocieplenie. Pogoda dopisuje, wyniki badań dobre, brygada wykonująca roboty ziemne zna i wykonuje swoje obowiązki.

Taka praca dla nas to wysiłek, ale i satysfakcja.

Centrum Olimpijskie (Warszawa) - nasza ekipa badająca zagęszczenie - przy pracy.


 
Budowa Hali Walcowni Drobnej (Warszawa)

Tu też wykonywaliśmy badania geotechniczne gruntu (2007 r.).