Budowy: Autostrada A-2

Budowy - to integralny element naszej pracy - w bardzo różnych lokalizacjach.

Na tym odcinku budowy autostrady A2 pracowaliśmy:
od węzła Wartkowice do węzła Emilia (rejon: Łódź - Ozorków).

Wykonywaliśmy badania geotechniczne w strefach występowania gruntów słabonośnych i nienośnych.

Nasze prace zaczęliśmy w zimie, na początku lutego.

Warunki terenowe, pora roku oraz tempo prac - wymagały dokładnych uzgodnień.

Na zdjęciu - uzgodnienia w terenie lokalizacji poszczególnych punktów badawczych.

Współpraca z firmą budującą ten odcinek autostrady przebiegała bardzo dobrze - właśnie dzięki inżynierom budowy.

Nasze prace zaczęliśmy w zimie, na początku lutego.

Na jednym z odcinków - przygotowania do wzmocnień podłoża przyczółka nowego mostu.

Sprzętu na poszczególnych odcinkach było bardzo dużo.

Wiele też można było się nauczyć, szczególnie o metodach wzmocnień gruntów słabonośnych.

Na zdjęciu: na jednym z odcinków - koło Wartkowic.

Jedną z metod wzmocnień gruntów słabonośnych zastosowaną przy budowie autostrady były betonowe pale prefabrykowane.

Dla pewnych warunków gruntowo-wodnych - jest to najlepsza metoda.

Na zdjęciu: prefabrykowane pale żelbetowe na składowisku roboczym - przygotowane do wbijania.

Pogoda stopniowo ulegała poprawie, wiosna była coraz bliżej. Drogi przejezdne, "Ducato" dowoził nas wszędzie w teren.

Na zdjęciu widać kolegów wykonujących badania mające na celu określenie grubości pokładu torfu.

Później w tych strefach będą wykonywane wzmocnienia gruntu. Metod wykonywania wzmocnień jest wiele, ale to już temat na inną okazję.

Na budowie - każdy miał swoje zadania.

My - idziemy na kolejny punkt badawczy, zaś po prawej - wibrator i urządzenie zasypowe do wykonywania pali żwirowych.

Wzmacnianie gruntu palami.

Palownica widoczna na pierwszym planie służy do wbijania pali prefabrykowanych.

Na budowie jednego z przepustów nad rzeką Bzurą - zima jeszcze się trzyma.

Budowa jednego z wiaduktów - rejon Wartkowic.

Wiadukt nad autostradą - w trakcie realizacji - bliżej Wartkowic i bliżej rzeki Ner.

Ten sam wiadukt nad autostradą - po zakończeniu.

A my - mogliśmy sobie pogratulować pracy !