Budownictwo przemysłowe

Kilka zdań o obiektach gabarytowo większych - takich jak hale produkcyjne, centra logistyczne, obiekty handlowe.

  • braliśmy czynny udział przy powstawaniu takich obiektów - o czym poniżej, przy okazji opisów zdjęć
  • praca zazwyczaj bardzo satysfakcjonująca i czytelna w terenie, bardzo też intensywna w realizacji

Warszawa, ul. Czerniakowska
budowa centrum handlowego i multiplexu

Warszawa
budowa Hali Walcowni Drobnej

Warszawa
ul. Kasprowicza, budowa metra

Warszawa
ul. Kasprowicza, budowa metra

Centrum logistyczne w Pruszkowie
- budowa jednej z kilku hal produkcyjno-magazynowych

Badaliśmy podłoże gruntowe na etapie przygotowania projektu. Po zakończeniu prac projektowych sprawowaliśmy nadzór geotechniczny nad realizacją wykopów fundamentowych oraz budową nasypów podposadzkowych.

Na zdjęciu - stawianie pierwszych słupów konstrukcji nośnej hali.
Praca szła szybko i sprawnie.
Przed montażem słupów - wcześniej sprawdziliśmy rodzaj gruntów oraz stan zagęszczenia piasków występujących w podłożu fundamentów.

Badanie nośności warstwy konstrukcyjnej podłoża posadzki
(badania płytą statyczną VSS).

Badanie wykonuje się poprzez wywieranie nacisku na podbudowę i jednoczesną obserwację ugięć podłoża. Koparka służy jako przeciwwaga.
Badania VSS prowadzi się na kilku poziomach obciążeń, i na każdym etapie obciążeń obserwacje prowadzi się aż do stabilizacji osiadań. Ugięcia obserwuje się zazwyczaj na trzech czujnikach pomiarowych. A potem - to już tylko czysta matematyka.

Badania zagęszczenia nasypów podposadzkowych przy użyciu płyty dynamicznej LFG typu BLU 5000 TERRATEST.

Bardzo dobre urządzenie do szybkiego sprawdzenia stanu zagęszczenia lub nośności podłoża gruntowego oraz gruntów nasypowych.

Stosujemy w naszej praktyce od kilku lat.

Na zdjęciu - badania zagęszczenia nasypów podposadzkowych płytą dynamiczną TERRATEST BLU 5000 na jednej z budów w Wilanowie. Wyniki badań zagęszczenia wyszły dobrze - posadzka w tych budynkach na pewno nie osiądzie.

Hala wybudowana dla potrzeb magazynowania części samochodowych.

Z uwagi na niesprzyjające warunki pogodowe - w połączeniu z występowaniem gruntów wrażliwych na oddziaływanie wód podskórnych - bardzo istotnym elementem prac był właściwy nadzór geotechniczny. Szczególnie - na etapie wykonywania robót fundamentowych.
Co ważne dla jakości prac - od początku była właściwa współpraca z Kierownictwem Budowy, Nadzorem i Projektantem.

Na zdjęciu obok: hala po wykonaniu posadzki w technologii zbrojenia rozproszonego. Bardzo ważne jest, aby warstwa tłuczniowa pod konstrukcją betonową podobnie jak samo podłoże gruntowe - miały odpowiednią nośność. I po to właśnie wykonuje się badania - tak przy użyciu płyty dynamicznej LFG jak i płyty statycznej VSS.

W pracy zakładów przemysłowych są sytuacje, kiedy następuje wymiana parku maszynowego lub zmiana technologii wytwarzania. Wtedy w gotowej już hali trzeba wykonać dodatkowe badania, np. pod nowe urządzenia lub zmodernizowany ciąg produkcyjny - a niekiedy nowe urządzenia wywierają znaczne naciski na grunt. Wtedy potrzebne są dodatkowe badania podłoża gruntowego - i my je wykonujmy.

Na zdjęciu:
- przewiert koronką diamentową posadzki istniejącej hali
- w kolejnym etapie w wykonanym w posadzce otworze zostało wykonywane wiercenie w osłonie rur okładzinowych (osłona rur okładzinowych jest niezbędna - chroni ściany otworu przed zaciskaniem się).

Duży podnośnik hydrauliczny posadowiony w miejscu badań funkcjonuje do dziś bez zarzutu.

Z uwagi na bardzo zmienne warunki gruntowe panujące w tym rejonie Warszawy - wykonywaliśmy odbiory geotechniczne pod wszystkie fundamenty słupów nośnych. Badaliśmy także podłoże pod wszystkie dźwigi, które pracowały na tej budowie.

Praca bardzo intensywna, szybka, wymagała dobrego skoordynowania z firmą realizującą roboty ziemne.

Warszawa, ul. Ostrobramska
budowa wielopiętrowego garażu i rozbudowa centrum handlowego