Strona główna bud. przemysłowe bud. indywidualne środowisko referencje galerie kontakt


Marek Patakiewicz - lista ważniejszych publikacji

   
M. Patakiewicz,
R Chmielewski (2018)
Wpływ zawartości frakcji pyłowej na parametry zagęszczalności ρds i wopt oraz na parametry kształtu krzywej zagęszczalności IC i SC w badaniu Proctora
Inżynieria Morska i Geotechnika, 3/2018, 178-183
M. Patakiewicz,
K  Zabielska-Adamska (2017)
Crushing of non-cohesive Soil grains under dynamic loading :
W: Proceedings of the International Scientific Conference "Transportation Geotechnics and Geoecology" (TGG-2017) May 17-19, 2017,  St. Petersburg. Book Series: Procedia Engineering, Vol. 89, Pages: 80-85 (WoS).

M. Patakiewicz (2016) Wpływ sedymentologicznych wskaźników uziarnienia na zmienność parametrów zagęszczalności gruntów. W: Zastosowanie metod statystycznych w badaniach naukowych V. StatSoft Polska, Kraków 2016, 123-132
  
M. Patakiewicz (2016) Agresywność wód gruntowych w świetle wymagań normy PN-EN-206-1. Odniesienia do obszarów zurbanizowanych na przykładzie aglomeracji warszawskiej.
Acta Scientiarum Polonorum. Architectura 15 (4) 2016
 
M. Patakiewicz (2014) Agresywność korozyjna wód gruntowych - zmienność czynników korozyjnych na tle budowy geomorfologicznej Warszawy. W: Zastosowania statystyki i data mining w badaniach naukowych i innowacyjnych.
Statsoft Polska, Kraków 2014.
 
M. Patakiewicz,
K  Zabielska-Adamska (2013)
Wskaźnik krzywizny uziarnienia a parametry zagęszczalności gruntów niespoistych o dwumodalnych rozkłada uziarnienia. Acta Scientiarum Polonorum.
Architectura 12 (3) 2013, 111–123

M. Patakiewicz (2012) Zastosowanie wskaźników krzywej zagęszczalności jako charakterystyk zagęszczalności gruntów niespoistych
Inżynieria Morska i Geotechnika 4/2012, 366–370
 
M. Patakiewicz (2012) Wpływ zagęszczania dynamicznego na uziarnienie gruntów niespoistych z uwzględnieniem zmian kształtu ziaren.
W: Badania doświadczalne i teoretyczne w budownictwie.
Monografia, Bzówka J. (red), Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2012, 101–108
 
M. Patakiewicz (2008) Zmienność parametrów zagęszczalności gruntów na przykładzie wybranych budowli ziemnych.
Inżynieria Morska i Geotechnika, 6/2008, 336–337
 
M. Patakiewicz (1995) Próba korelacji wskaźnika zagęszczenia Is z gęstością objętościową szkieletu gruntowego rd gruntów o podobnym uziarnieniu. Drogownictwo 9/1995, 256–258.
  

[bud. przemysłowe] [bud. indywidualne] [środowisko] [referencje] [galerie] [kontakt]